Generujeme testovací data v JavaScriptu – Faker

Abychom mohli dostát testovacímu principu FIRST, a především aby test byl Důkladný – Thorough, je třeba opustit standardní psaní testů a přejít na vyšší úroveň.

Vytváření testovacích dat pro testy není zábavné, a nakonec skončíme u jednoduchý čísel, řetězců a příkladů. Bohužel taková data nemají vysokou entropii, a tudíž nám neotestují aplikaci i v krajních situacích. Jeden ze způsobů, jak tomu předejít je využít náhodná data pro vytváření testovacích dat.

Následující kód nám vygeneruje náhodná data pro objekt user.

Knihovna Faker.js nabízí širokou škálu náhodných dat v různých kategoriích:

Díky tomu je možné si vytvořit náhodná data úplně na cokoliv a co víc, výstupní data jsou mnohdy i vtipné.

Zavedením náhodných dat do testů nám umožní psát testy s neopakujícími se texty, čísly či příklady. Díky tomu nám občas testy najdou neočekávanou kombinaci vstupů, s kterou jsme nepočítali.